50+

50Na zajęcia fitness przychodzą zróżnicowani klienci. Na zajęcia grupowe zapisują się kobiety, mężczyźni, ludzie młodzi i bardzo dojrzali. Każda z tych grup ma inne oczekiwania, potrzeby, możliwości, upodobania, a co za tym idzie, nadzieje związane z uczestnictwem w zajęciach klubowych. Dla jasności obrazu możemy ich podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich stanowią ludzie młodzi i w przeważającej większości sprawni (wyjątki stanowią ludzie z dużą nadwagą). Grupa ta to przeważnie ludzie aktywni, przebojowi, dla których podjęcie decyzji o zapisani się do klubu jest sprawą naturalną, a w zasadzie konieczną w dzisiejszych czasach. Instruktor nie powinien mieć większy problemów z ułożeniem programu treningowego czy zaproponowaniem zajęć w grupie młodemu klientowi. Drugą grupę stanowią ludzie dojrzali, po 50-ce i starsi. Nikt nie wyznaczył granicy wieku decydującej o możliwości uprawiania ćwiczeń w klubie, granicą tą są możliwości fizyczne każdego człowieka i jego chęci do podjęcia aktywności. Na szczęście wielu ludzi starszych chce ćwiczyć, aby poprawić swój stan psychofizyczny.


Pierwszy raz

Podjęcie decyzji o przyjściu na zajęcia bardzo często jest okupione strachem i niepewnością Czy ja się nadaję? Czy nie jestem za stara lub stary? Czy się nie ośmieszę? Te i inne pytania bardzo często zadają sobie dojrzali klienci. Odpowiedź, która nasuwa się sama, brzmi: lepiej późno niż wcale. Często kobiety wybierając się po raz pierwszy do klubu z myślą o sobie, aby zrobić coś dla własnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Są to osoby, które potrzebują przyjęcia indywidualnego, ciepłego i wyrozumiałego. Ich młodość przypadała na okres kryzysu, stanie w kolejkach za przydziałową kawą . Zatem odpowiednia rozmowa i objaśnienie ćwiczeń są ogromnie ważne. Bardzo często pierwsze spotkanie z klientką polega na miłej rozmowie i informacji wywiadzie zdrowotnym.

 

 

Przygotowanie instruktorów

Należy bezwzględnie podkreślić, że zajęcia z osobami starszymi może prowadzić tylko instruktor za znajomością anatomii, fizjologii i biomechaniki. Przygotowanie takie mają instruktorzy, którzy ukończyli Akademię Medyczną czy Wychowania Fizycznego lub szkolenia uzupełniające w tym zakresie. Bardzo często w jednej grupie ćwiczą osoby starsze i młodsze, a co za tym idzie zróżnicowane pod względem sprawności fizycznej. Razem ćwiczą panie po pięćdziesiątce z dziewczynami dwudziestoletnimi. Tylko obserwacja wszystkich uczestników oraz szybka ocena zaawansowania ruchowego oraz dobór ćwiczeń odpowiednich dla obu grup wiekowych zapewni bezpieczne zajęcia. Zadanie to nierzadko jest trudne do zrealizowania nawet dla doświadczonego instruktora. Niektóre kluby tworzą oddzielne grupy dla osób starszych i młodych. O takim zróżnicowaniu klientów musi decydować liczba uczestników każdej grupy. Często jednak osoby dojrzałe są w mniejszości w stosunku do młodych, trudno więc utworzyć samodzielną grupę dla paru osób. Jest jeszcze inny aspekt podziału na grupy. Grupy mieszane świetnie się sprawdzają, wymagają jednak od instruktora odpowiedniego doboru ćwiczeń. Panie dojrzałe, ćwicząc z młodszymi od siebie, bardziej starają się, czują się młodsze, sprawniejsze. Naprawdę trudno znaleźć lepszą motywacją do ćwiczeń. . Główną przyczyną tworzenia grup powinno być dobro klienta. Uczestnicy zajęć powinni mieć możliwość wybrania między grupą początkującą, średnio zaawansowaną lub zaawansowaną, między zajęciami o niskiej lub wysokiej intensywności, między kształtującymi sylwetkę a budującymi wytrzymałość i kondycję. Mając różnorodny wachlarz zajęć, dużo łatwiej jest dobrać rodzaj ćwiczeń do możliwości, wieku czy upodobań naszego klienta. Każdy instruktor powinien zatem liczyć się z możliwością prowadzenia zajęć w jednym czasie z osobami o odmiennych możliwościach fizycznych. Rozwiązaniem mogą tu być ćwiczenia alternatywne, czyli zastępujące wersje trudne łatwiejszymi. Ćwiczenia zastępcze pomagają podczas zajęć w wyrównywaniu poziomu trudności oraz dają możliwość wspólnego uczestnictwa w zajęciach wszystkim osobom bez względu na różnice w wytrenowaniu. 

 

Trening a starzenie się organizmu

Nie istnieje wiek człowieka, który można byłoby przyjąć za początek starzenia się organizmu. Nie istniej też jednoznaczna definicja tego procesu, a jego mechanizm jest nadal daleki od poznania. Przyjmuje się, że na okres między 25-tym a 30-tym rokiem życia przypada maksymalna sprawność czynnościowa i adaptacyjna organizmu. Większość wykładników funkcji ustrojowych po 35-tym roku życia zmniejsza się i w tym znaczeniu można późniejsze lata życia zaliczać do okresu stopniowego zmniejszania się sprawności organizmu. Środkiem do utrzymania dobrej kondycji jest trening fizyczny. Niesprawność naszych klientów wynika z niedoboru ruchu bądź z zupełnego braku dbania o funkcjonowanie własnego organizmu. Często utrata siły i masy mięśniowej nie jest wynikiem starzenia się organizmu, lecz zwykłego zaniedbania w ćwiczeniach ruchowych. Osoby starsze mają niższą wydolność organizmu, często problemy z dostateczną ruchomością w stawach, siła i elastycznością mięśni. Trening fizyczny wykonywany regularnie, niezależnie od tego, w jakim wieku został rozpoczęty, w znacznym stopniu przedłuża sprawne funkcjonowanie organizmu, a co za tym idzie, podnosi komfort życia. Duże znaczenie dla stanu fizycznego ma również trening wzmacniajacy. Liczne badania i testy przeprowadzone z ludźmi w wielu od 40-tego do 90-tego roku życia przez Waltera Fronterę (1988) oraz dr Marię Fiatarone i dr Miriam Nelson z Tufts University (1994) dowiodły, że trening wzmacniający przynosi fantastyczne rezultaty również u osób bardzo podeszłym wieku. Do tej pory ponad 40 programów badawczych wykazało, że trening siłowy:

 • pozwala zwiększyć siłę i masę mięśni
 • zwiększa wytrzymałość
 • poprawia ruchomość
 • zmniejsza ryzyko osteoporozy, raka jelita grubego i cukrzycy
 • ułatwia redukcję i kontrolę wagi
 • zwiększa przemianę materii w spoczynku
 • łagodzi depresję
 • poprawia sen

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku to placówka dydaktyczna dla osób w dojrzałym wieku 50+, której celem jest aktywizacja ludzi starszych.

Zwiększająca się długość życia ludzi a tym samym wzrost liczby osób w wieku starszym, zmniejszający się przyrost naturalny (szczególnie w krajach rozwiniętych) to znaczące zjawiska demograficzne XXI wieku. Przemiany społeczne i techniczne powodują, iż starzejący się ludzie są wobec nich często bezradni i zagubieni.
Powstała idea by ludzie starsi mogli aktualizować swoją wiedzę, aby mogli łatwiej orientować się w zmieniającej się coraz szybciej rzeczywistości i by mogli być nadal w pełni aktywni.
W Polsce pierwszy taki Uniwersytet powstał w 1975 roku w Warszawie.

W Skarżysku od 2008 roku pod opieką pełnomocnika dr Przemysława Bieńka funkcjonuje U3W gdzie osoby ze Skarżyska i ościennych miejscowości wspólnie spędzają czas na nauce i zabawie.

Osoby uczęszczające na zajęcia mogą wybrać interesujące go przedmioty i koła zainteresowań jak również zajęcia sportowe tj:

 • gimnastyka
 • zajęcia Pilates
 • Joga
 • Nordic Walking
 • pływalnia
 • ćwiczenia w basenie
 • tańce towarzyskie
 • aerobic
 • Zumba

Nowości na stronie

Hipo, izo czy hipertoniki?
Podczas wysiłku fizycznego powinno się zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu oraz uzupełnienie makroelementów dlatego też warto zwrócić uwagę na przyjmowane płyny. Osoby trenu
NAJCZĘSTRZE BŁĘDY TRENINGOWE
1. CZAS Błąd podstawowy, który popełniają niemalże wszyscy. Zbyt długie treningi siłowe, po 1,5 godziny i więcej. Poprawnie wykonany trening maksymalnie 1 godzinę. Później wytwarza
NOWOROCZNE POSTANOWIENIA
Po raz enty czyli JAK WYTRWAĆ... :-) Początek nowego roku, po zastawionym świątecznym stole, wtedy to większość z nas postanawia ze wzmożoną siłą wziąć się za swoją sylwetkę, ko